ثبت سفارش تلفنی

اگر به هر دلیل تمایل به ثبت سفارش اینترنتی ندارید 

می توانید با ارتباط با مجموعه boostfreak 

به صورت مستقیم سفارش خود را ثبت کنید.

۰۲۶-۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۲۶-۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۹۱۹-۱۱۲۷۱۴۱ / ۰۹۰۲-۱۱۲۷۱۴۱

شنبه تا پنج شنبه    ۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ 

boostfreak.ir@gmail.com

البرز ، شهر جدید هشتگرد ، فاز ۱ ، پاساژ الوند

تهران ، حکیمیه ، بلوار باباییان ، خیابان صنعت ، کارخانه آزمایش ، پلاک۲۰۱

۰۲۶-۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۲۶-۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۹۱۹-۱۱۲۷۱۴۱ / ۰۹۰۲-۱۱۲۷۱۴۱

شنبه تا پنج شنبه    ۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ 

boostfreak.ir@gmail.com

البرز ، شهر جدید هشتگرد ، فاز ۱ ، پاساژ الوند

تهران ، حکیمیه ، بلوار باباییان ، خیابان صنعت ، کارخانه آزمایش ، پلاک۲۰۱

این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده و فقط توسط کارشناسان تیم boostfreak قابل مشاهده است.