ارتباط با ما

۰۲۶۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۲۶۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۹۰۲۱۱۲۷۱۴۱/۰۹۱۹۱۱۲۷۱۴۱

پاسخگویی  شنبه تا پنج شنبه از ۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ / به غیر از روزهای تعطیل

boostfreak.ir@gmail.com

تهران،حکیمیه،بلوار باباییان،خیابان صنعت،کارخانه آزمایش،پلاک ۲۰۱

البرز ، شهر جدید هشتگرد ، فاز ۱ ، پاساژ الوند

شنبه تا پنجشنبه ۹ الی۱۸

(به استثناروزهای تعطیل)

۰۲۶-۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۲۶-۴۴۲۵۴۳۱۷

۰۹۱۹-۱۱۲۷۱۴۱  ،  09021127141

شنبه تا پنج شنبه از ۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰ / به غیر از روزهای تعطیل

boostfreak.ir@gmail.com

تهران،حکیمیه،بلوار باباییان،خیابان صنعت،کارخانه آزمایش،پلاک ۲۰۱

البرز ، شهر جدید هشتگرد ، فاز ۱ ، پاساژ الوند

شنبه تا پنجشنبه ۹ الی۱۸ (به استثنا روزهای تعطیل)

این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده و فقط توسط کارشناسان تیم boostfreak قابل مشاهده است.