ارتباط با ما

02644254317

02644254317

09021127141/09191127141

پاسخگویی  شنبه تا پنج شنبه از 9:00 تا 22:00 / به غیر از روزهای تعطیل

boostfreak.ir@gmail.com

تهران،حکیمیه،بلوار باباییان،خیابان صنعت،کارخانه آزمایش،پلاک 201

البرز ، شهر جدید هشتگرد ، فاز 1 ، پاساژ الوند

شنبه تا پنجشنبه 9 الی18

(به استثناروزهای تعطیل)

026-44254317

026-44254317

0919-1127141  ،  09021127141

شنبه تا پنج شنبه از 9:00 الی 20:00 / به غیر از روزهای تعطیل

boostfreak.ir@gmail.com

تهران،حکیمیه،بلوار باباییان،خیابان صنعت،کارخانه آزمایش،پلاک 201

البرز ، شهر جدید هشتگرد ، فاز 1 ، پاساژ الوند

شنبه تا پنجشنبه 9 الی18 (به استثنا روزهای تعطیل)

این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده و فقط توسط کارشناسان تیم boostfreak قابل مشاهده است.